Behandling av personopplysninger i Minel AS og Minel AS sine datterselskaper

Når du er i kontakt med våre firma gjennom bruk av nettsiden eller direkte kontakt med firmaet via personlig oppmøte, telefon eller via e-post for kommunikasjon i forbindelse med oppdrag, er vi avhengig av en del opplysninger om deg for å kunne utføre oppdraget.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er daglig leder i hvert firma, men alle spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan rettes til:

Minel AS
Org.nr. 979 977 123
E-post: post@minel.no

Vi registrerer kun opplysninger som er nødvendige for å utføre oppdrag.

Privatpersoner:
Navn
Adresse for fakturering
Adresse for utførelse av arbeidsoppdrag
Telefon
E-post

Bedrifter:
Navn
Evt. kontaktperson
Adresse for fakturering
Adresse for utførelse av arbeidsoppdrag
Telefon
E-post
Organisasjonsnr.

Ved rekruttering av personell behandler vi søknadspapirer som sendes inn til oss og disse behandles på grunnlag av avtale med den som søker.

Ved ansettelse lagres og registreres innsendte dokumenter i bedriftens lønns- og personalsystem kun med formål å administrere ansettelsesforholdet og er underlagt svært begrenset tilgang.

Dersom søknaden ikke resulterer i en ansettelse, makuleres søknadspapirene dersom ikke søkeren selv ber om at vi beholder dokumentene for å kunne vurderes for fremtidige stillinger.

Personopplysninger utleveres ikke til andre uten at det ligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle krav knyttet til det formålet opplysningene ble hentet inn for.

Nyttige lenker

Sosiale medier

Kontaktinfo

  • MINEL AS
  • Brugata 56, 2321 Hamar